Bí quyết sống
Lòng trắc ẩn là sự giao tiếp chân thành
"Lòng tự trọng và sự khiêm nhường là những viên đá nền cho lòng trắc ẩn." - Theodore Isaac Rubin
ELLE Team