Bí quyết sống
Thank You Note Day - Những lời cảm ơn không bao giờ muộn
Một lời cảm ơn có thể thay thế cho bất kỳ điều gì trên đời. Khi nói lời cảm ơn, không những chỉ...
ELLE Team