Xu hướng thời trang
#ELLEundertheradar: Gucci Blondie - Chiếc túi được "lăng xê" bởi Anne Hathaway và Elle Fanning
Hai "Gucci Girls" đã "lên đồ" với những phong cách trái ngược nhau nhưng cùng lựa chọn thiết kế...
Dieu Thanh