Bí quyết sống
Lý trí và cảm xúc, bạn đã thật sự hiểu chính bản thân mình?
Tôi thường tin rằng, trí tuệ tượng trưng cho lý trí của chúng ta. Còn tình cảm, chính là đại...
ELLE Team