Bí quyết khỏe và đẹp
Mất bao lâu để thành phần mỹ phẩm khởi tác dụng trên da?
“Dục tốc bất đạt”, chúng ta không thể yêu cầu kết quả trong một sớm một chiều, đặc biệt trong...
Sophie Thanh Huyen
Xu hướng & Cảm hứng
Những người đẹp da ngăm nào đang được công chúng ái mộ?
Guồng quay cuộc sống không ngừng biến đổi. Do đó, tiêu chuẩn vẻ đẹp cũng không còn rập khuôn như...
Sophie Thanh Huyen