Tin thời trang
The Break - The Fashion Show: Khi những định kiến bị phá bỏ
Sự kiện The Break - The Fashion Show với mục tiêu phá bỏ những định kiến trong thời trang, phong...
SP