Thế giới thời trang
Thời trang trong phim: The Dressmaker (Thợ may báo thù)
The Dressmaker là câu chuyện về chuyến hồi hương của cô thợ may Myrtle "Tilly" Dunnage đã làm...
ELLE Team