Sao & ​Showbiz
9 nhan sắc The Face quảng bá trái cây Việt Nam
Người trở thành The Face không chỉ có cơ hội đại diện cho các thương hiệu, nhãn hàng mà còn nắm...
ELLE Team