Tin thời trang
Tình bạn không có lỗi, lỗi ở The Face Thailand!
Liệu tình bạn giữa hai vị HLV Bee và Cris có rạn nứt khi chiến thắng thì chỉ có một và sự cạnh...
ELLE Team