Thế giới văn hóa
Tại sao Thành Long mang quốc tịch Việt Nam trong phim The Foreigner?
Trong trailer đầu tiên của bom tấn The Foreigner, hộ chiếu của nhân vật do Thành Long...
Doan Truc