Thế giới thời trang
Thời trang trong phim: Thế Giới Đàn Bà (The Women)
"Trang phục trong "Thế Giới Đàn Bà" (The Women) chính là điểm nổi bật mà NTK phục trang John A....
Khánh Ly