Thế giới văn hóa
Lạc vào thế giới giả tưởng với tranh minh họa của nghệ sĩ người Slovenia
Lúc đầu, tranh minh họa chủ yếu chỉ có ở các cuốn sách, truyện đọc dành cho thiếu nhi. Dần về...
ELLE Team