Thế giới văn hóa
Tình đoàn kết của thế giới sẽ chiến thắng tội ác khủng bố
“Không một lá cờ nào đủ lớn để che đậy sự xấu hổ khi giết chóc những người vô tội.” - Howard Zinn.
ELLE Team