Xu hướng & Cảm hứng
Nước hoa có làm người ta "say"?
Trước tiên, thú thực với bạn, có hai chủ đề liên quan đến mùi hương tôi gần như vô cảm.
ChQcQ