ELLE Voice
[ELLE Voice] Bảo vệ môi trường tự nhiên chính là bảo vệ các thế hệ tương lai
Tôi còn nhớ ngày đầu tiên đặt chân đến châu Phi, hít thở bầu không khí trong lành, ngắm nhìn...
Hương Tôn