Thế giới văn hóa
Những bức tranh hội hoạ nổi tiếng thế giới sẽ như thế nào qua lăng kính thấu cảm của nhiếp ảnh gia?
Tạp chí ELLE Brazil tái hiện lại những bức tranh hội hoạ nổi tiếng với một phong cách hoàn toàn...
ELLE Team