Văn hóa
Những câu nói hay trong phim The Lucky One
The Lucky One có nhiều yếu tố mời gọi được khán giả nữ tới rạp như hình ảnh lãng mạn, diễn viên...
ELLE Team