Sao & ​Showbiz
Nữ minh tinh Mary Tyler Moore qua đời ở tuổi 80
Cuộc chiến với căn bệnh tiểu đường của minh tinh Mary Tyler Moore đã trở thành tấm gương đáng ca...
Khánh Ly