Hoạt động của ELLE
The Wonder - Tình yêu không khoảng cách
Catwalk sẽ như một khu rừng - Khu rừng của ELLE đang chứa đựng những điều bí ẩn gì mà ta còn...
Tạp chí Phái Đẹp ELLE