Bí quyết sống
Những câu nói hay về cuộc sống của thiền sư Thích Nhất Hạnh
"Không ai có thể trao cho ta tự do. Ta phải tự mình nuôi dưỡng nó. Đó là một công việc hàng...
SP