Thế giới thời trang
Người phụ nữ đầu tiên mở nhà may tại Savile Row sau 213 năm
Kathryn Sargent làm nên lịch sử khi trở thành nữ thợ may đầu tiên mở cửa hàng đứng tên cô tại...
SP