Xu hướng & Cảm hứng
Thread lift - nâng mũi bằng chỉ thay thế phẫu thuật
Thread Lift là phương pháp thay thế phẫu thuật mũi, phương pháp này đang trở nên phổ biến hơn...
Sophie Thanh Huyen