Sao & ​Showbiz
Thư Kỳ - Nàng thơ của Hương Cảng
Đi lên từ tuổi thơ không mấy sáng sủa nhưng bằng tài năng và nỗ lực không ngừng, Thư Kỳ trở...
ELLE Team
ELLE Interview
Diễn viên Thư Kỳ: Một trái tim thơ trẻ
[Tạp chí ELLE - 12/2015] Người ta nói quá nhiều về Thư Kỳ như một biểu tượng nhan sắc và một nữ...
Doan Truc