Điểm tin & Sự kiện
Thu Phương làm liveshow sau 25 năm vắng bóng
Sau khoảng thời gian rất dài rời khỏi quê hương đi lập nghiệp ở xứ người, đây là lần đầu tiên nữ...
SP