Tạp chí
ELLE tháng 03 /2016 – ALL ABOUT WOMEN
"Thật may vì mình là phụ nữ"
Tạp chí Phái Đẹp ELLE