Tạp chí
ELLE tháng 04 /2016 – Pretty Modern
"Hành trình đi tìm những người phụ nữ"
Tạp chí Phái Đẹp ELLE