Tạp chí
ELLE tháng 07 /2016 – Nghệ sĩ và thiện tâm
Tạp chí ELLE tháng 7/2016 là một số thật đặc biệt vì dung lượng văn hóa,nghệ thuật, giải trí đậm...
Tạp chí Phái Đẹp ELLE