Tạp chí
ELLE tháng 12/2016 - Season of dreams
ELLE cũng chọn tháng 12 để nói về giấc mơ, không chỉ là những giấc mơ được tặng quà của con trẻ,...
SP