Tạp chí
ELLE tháng 05 /2016 – Strong Woman with Free Spirit
Giữa thời đại thông tin dày đặc, đa chiều và “các giá trị đạo đức đang bị đảo lộn" như nhiều lời...
Tạp chí Phái Đẹp ELLE