Thế giới thời trang
NTK Thanh Nga (Defined Moment): "Tôi si mê việc làm đẹp cho phụ nữ"
NTK Trần Thị Thanh Nga, đang tạo dựng thương hiệu DEFINED MOMENT COUTURE tại Paris, đã có 3 BST...
Ngan Nguyen