Tin thời trang
Lam Đêm – Lam và Saigon Lookout
Vào ngày 11/12, NTK Li Lam kết hợp cùng Saigon Lookout tổ chức đêm diễn thời trang mang đậm dấu...
ELLE Team