Điểm tin & Sự kiện
Thương hiệu Novotel phát triển mạnh tại Việt Nam
Kể từ năm 1991 khi khai trương khách sạn Sofitel Legend Metropole Hanoi, đánh dấu sự hiện diện...
SP