ELLE Interview
Nhà thiết kế Giao Linh: Làm phụ nữ đã là lợi thế
[Tạp chí ELLE - 3/2016] Giao Linh đã có 6 năm học tập và làm việc theo chuyên ngành thiết kế...
Doan Truc