Khách Sạn & Resort
[ElleItGirls 04] Hoa hậu Thùy Dung
Tạp chí ELLE, chuyên mục ELLE It Girls số thứ tư chia sẻ với bạn thế giới làm đẹp của cô nàng...
SP