Xu hướng & Cảm hứng
Demi Lovato – Tiếng nói mạnh mẽ của phong trào “Body Positivity”
Từ buổi đầu sự nghiệp, Demi Lovato đã luôn có quan điểm rõ ràng về “body shaming”.
ELLE Team