ELLE Decoration
Tinh thần Bắc Âu trong ngôi nhà cổ
[Tạp chí ELLE Decoration - 12/2015] Là người Nauy gốc Việt từng làm việc cho một công ty thiết...
ELLE Team