Thế giới văn hóa
Like for Likes - Tình yêu giữa những nút "like" nhiệm màu
Là câu chuyện kể về việc sử dụng mạng xã hội Facebook như một công cụ kết nối những con người...
Kiều Hạnh