Sao & ​Showbiz
Những tố chất ngôi sao chỉ tìm thấy ở G-Dragon
Hiếm có nhân tố nổi trội nào như G-Dragon (Big Bang) khi ta không thể lẫn anh vào đâu được trong...
ELLE Team