Thời trang
Tôi chẳng bắt đầu từ điều gì to tát
Trẻ em và thanh niên chính là hình ảnh của tương lai, và không may thay, rất nhiều chủ nhân...
ELLE Team