Bí quyết khỏe và đẹp
Hướng dẫn tết tóc đuôi cá đánh rối xinh lạ trong vòng 5 phút
Rất cần thiết nếu bạn chỉ có 5 phút (hoặc ít hơn) để tạo kiểu tóc trước khi đi làm.
ELLE Team