Xu hướng & Cảm hứng
6 kiểu tóc đẹp những năm 70s đang "mê hoặc" phái đẹp
Ngược dòng thời gian về những năm 70 để học hỏi những kiểu tóc đẹp của các biểu tượng sắc đẹp...
Sophie Thanh Huyen