Xu hướng & Cảm hứng
Cold Brew: Trở lại với màu nâu cà phê kinh điển trong mùa Thu 2018
Cold Brew, một lần nữa lại là màu dẫn đầu mọi xu hướng tóc nhuộm mùa Thu 2018.
ELLE Team