Xu hướng & Cảm hứng
Cảm hứng tóc đẹp từ sàn diễn Thu Đông 2014
Các kiểu tóc gợn sóng, rẽ ngôi, cột đuôi ngựa hay những kiểu tóc lấy cảm hứng từ thập kỉ 60 là...
ELLE Team