Thế giới thời trang
[Trường phái tối giản trong thời trang] Phần 3: Sức sống mới, sáng tạo mới!
Sau khi hình thành, phát triển, lan rộng rồi khủng hoảng, phong cách tối giản trong thời trang...
ELLE Team