ELLE Interview
Tôn Thị Quỳnh Hương: "Tôi xách ba lô lên không phải đi chơi"
[Tạp chí ELLE tháng 3/2017] Là cây viết tự do về lifestyle. Kinh nghiệm chế ngự cảm xúc của Tôn...
Tạp chí Phái Đẹp ELLE