Thế giới văn hóa
Cuộc đời ít ai biết của con dâu Tổng thống Kennedy
Có một điều chắc chắn về đàn ông của nhà Kennedy đó là họ rất biết chọn bạn đời cho mình.
Nguyễn Gia Linh