Hoạt động của ELLE
Công bố Top 3 các hạng mục tại ELLE Style Awards 2017
Công bố TOP 3 nhân vật (ở từng hạng mục giải thưởng) sẽ trở thành ứng cử viên cho các giải...
Dominic Nguyen