Điểm tin & Sự kiện
Top 6 Vietnam Idol còn chờ sự bứt phá
Mặc dù đã vào đến đêm Gala thứ 4 tuy nhiên top 6 vẫn thể hiện sự an toàn và thiếu bứt phá trong...
SP