Thế giới văn hóa
Tìm hiểu nghệ thuật làm trà sen Tây Hồ
Thưởng thức trà sen Tây Hồ, thiên cổ đệ nhất trà Mỗi năm, mùa sen Hồ Tây bắt đầu từ tháng 6 kéo...
SP