ELLE Man
Men of style: Rocker Nguyễn, Hoàng Anh, James Li & Thuận Nguyễn
Cả 4 "Men of style" lần này tỏa sáng với phong cách cá nhân ấn tượng bởi họ đều hiểu rất rõ về...
Thanh Vân